Stalverlichting

Licht verhoogt de melkproductie als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De verlichtingssterkte bedraagt 160-200 lux
  • De koeien worden dagelijks 16-18 uur aan dit licht blootgesteld
  • De lichtperiode wordt gevolgd door een 6-8 uur durende donkere fase

Bij een juiste verlichting van de stal voelen de koeien zich beter. Hoe gelukkiger de koe, hoe meer melk! Koeien presteren beter bij goed licht!

Daglicht, en met name zonlicht heeft een positieve werking op alle levende organismen. Het beínvloedt het biologsche ritme van mens, dier en plant. Alles wat leeft heeft daglicht nodig!

Een lichtbesturing met 16 uur daglicht, in plaats van 13.5 uur, betekent een vergroting van de voeropname (tot 6%) en meer melkproductie (6% tot 15%). Ook een kortere tussenkalftijd is in dit resultaat inbegrepen.  
 

Toepassingen: 

  • Melkveehouderijen
  • Kalverhouderijen
  • Varkenshouderijen
  • Pluimveehouderijen
  • Geiten- en schapenhouderijen
  • Paardenstallen en maneges 

CMP fotoperiodesysteem

Gezond daglicht voor mens en dier en een besparende investering

Lees verder

Volspectrum daglichtlampen

Benadert daglicht tot in de perfectie!

Lees verder

Neem contact met ons op