CMP HVLS Stalventilatoren High-Volume-Low-Speed

Voorkom hittestress met de CMP HVLS stalventilatoren!

Een rendabele melkproductie is alleen mogelijk als de koeien zelfs bij windstilte en hoge temperaturen altijd nog hun volledige melkprestatie leveren. De dieren ervaren een hittestress zodra de staltemperatuur boven de 20°C uitkomt. De koeien worden traag, vreten minder, hijgen om de lichaamswarmte af te geven. Als de temperatuur van 20°C naar 30°C stijgt, neemt de koe minstens 1.5 kg minder droge substantie op en produceert 3-5 kg minder melk per dag.  De gemiddelde schade per koe bij hittestress kan gemakkelijk oplopen tot wel € 250 per jaar. Bij koeien die veel melk produceren kan dit nog hoger zijn!

Wie reeds de bouwkundige voorwaarden ter voorkoming van hoge staltemperaturen heeft gemaakt door uitgestrekte openingen aan de zijkant, een groot stalvolume met hoge dakgoten, voldoende dakhelling en een geïsoleerde dakbedekking, kan voorkomen dat in de stal hogere temperaturen dan buiten ontstaan.

In de ligboxstallen met groot volume zijn in de winter luchtverversingscijfers van 4-6 keer per uur nodig. In de zomer, bij een temperatuur overdag van meer dan 20°C moet bovendien de lichaamswarmte van de koeien worden afgenomen, door de koeien actief te koelen. Daaruit ontstaan verversingscijfers van 60-100 keer per uur. Een dergelijke eis kan worden bereikt met CMP HVLS stalventilatoren. Deze verlossen de koeien van de warme lucht om hen heen en hittestress wordt voorkomen.

Goede ventilatie is noodzakelijk om de gezondheid en het welzijn van dieren te waarborgen, met name voor:

  • Verwijdert de schadelijke gassen die vrijkomen bij stofwisselingsprocessen en bij vergisting van mest;
  • Elimineert stof en atmosferisch microbisme;
  • Verwijdert overtollige waterdamp;
  • Zorgt voor de nodige zuurstofvoorziening;
  • Warmte afvoeren terwijl het verbruik van drinkwater wordt verminderd.

CMP Zefiro HVLS Air Fan

Plafondventilator - Helikopterventilator

Lees verder

CMP Vertigo HVLS Air Fan - Turbo HVLS

Dwarsventilatie en lengte ventilatie

Lees verder

Neem contact met ons op