BK-ligboxen

Dierenwelzijn

Al meer dan 25 jaar houden wij ons bezig met dierenwelzijn. Om ook in de toekomst succesvol te blijven als veehouder, heb je een partner nodig die jouw passie voor dierenwelzijn deelt. Ons doel: werkefficiëntie, economie en dierenwelzijn. Voor u als veehouder zijn gezonde dieren en optimale werkprocessen in de stal belangrijk om de gewenste opbrengsten te kunnen behalen. Bij ons heeft u een professionele partner als het gaat om het plannen en inrichten van uw stal. Met technisch doordachte en hoogwaardige producten bieden wij u betere ideeën voor meer succes in de stal. Daarbij denken wij niet alleen aan de vele ontelbare technische details, maar ook aan de dieren en vooral aan u als fokker en eigenaar. Zuinige, efficiënte melkveehouderij die recht doet aan dierenwelzijn heeft toekomst.

Koecomfort

Loont koecomfort?
Zeker bij aanstaande verbouwings- of nieuwbouwmaatregelen kan deze vraag met een volmondig JA worden beantwoord. Want zonder koecomfort kun je geen gezonde hoogproductieve koeien houden en ook geen voldoende melkproductie realiseren. Daarnaast speelt de leeftijd van de koeien een bijzondere rol in de economische analyse. Uw dieren hebben ruimte, licht en lucht nodig. Dit zijn de doorslaggevende criteria voor de productiviteit van melkkoeien. En als de gemiddelde leeftijd van de dieren verhoogd kan worden van twee naar drie, vier of zelfs vijf lactaties, betekent dat voor u een enorm economisch voordeel. Ook is bewezen dat koeien in de derde en vierde lactatie de meeste melk produceren.

Koeien die langer liggen verbruiken minder energie en produceren meer melk. Hoe ouder een koe wordt, hoe belangrijker het is dat het dier opstaat. Een koe die niet goed rechtop kan staan, zal naarmate ze ouder wordt steeds minder gaan liggen. Onze oplossingen en producten ondersteunen het optimaal gaan liggen en opstaan van de koeien. Samen met de verzorging van de stallen krijg je de basisvoorwaarden voor gezonde en langlevende dieren. Bezuinig niet op koecomfort. Fouten in redenering en planning leiden vaak tot extra kosten op andere gebieden. Denk aan hoe lang u ze houdt en de gezondheid van uw dieren, en denk aan uzelf en uw werkuren.

BK-ligbox

Koecomfort van de bovenste plank

Lees verder

BK-DAKBOX

De doorontwikkelde oplossing

Lees verder

RFM-BOX

De flexibele box

Lees verder

Jongvee en kalver ligbox

Lees verder

C50 ligbox

Ruimte voor de koe

Lees verder

Neem contact met ons op