Het is tijd om na te denken over de volgende zomer

We zitten nog midden in de winter, maar nu is het juiste moment na te denken over hoe we de warmste maanden van het jaar het beste het hoofd koel kunnen houden. Hittestress is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van economische schade in de melkveehouderij en verdient daarom speciale aandacht.

Zomerse temperaturen

De problemen die gepaard gaan met hoge zomertemperaturen komen voort uit het onvoldoende vermogen van de koeien om warmte af te voeren, wanneer endogene warmte (van metabolisme en productie) wordt toegevoegd aan warmte van exogene oorsprong (omgeving). Traditioneel wordt het gedefinieerd als een temperatuurbereik voor koewelzijn tussen – 5 en 24 °C, maar om de omgevingsomstandigheden correct te kunnen beoordelen, moet ook rekening worden gehouden met de relatieve vochtigheid. De THI of Temperature Humidity Index wordt daarom al enige tijd gebruikt als indicator voor hittestress. De hittestress drempel is vastgesteld op THI gelijk aan 65, ook al kunnen bijzonder productieve koeien al bij lagere waarden stress symptomen vertonen.

Wat gebeurt er onder omstandigheden van thermische stress

De toename van THI komt overeen met de toenemende ernst van de negatieve effecten. De directe gevolgen van deze aandoening kunnen duidelijk worden gekwantificeerd door een koe in hittestress te observeren:

  • verhoogde lichaamstemperatuur;
  • verhoogde ademhalingsfrequentie;
  • verhoogde hartslag;
  • vermindering van de tijd die wordt besteed aan rust en herkauwen.

In deze toestand zullen de koeien beslist slechte productieve en reproductieve prestaties hebben en zal hun gevoeligheid voor veelvoorkomende gezondheidsproblemen zoals luchtwegproblemen, mastitis en kauwaandoeningen toenemen.

Wat de melkproductie betreft, zijn er zowel kwantitatieve als kwalitatieve verslechteringen vastgesteld (eiwitten, vet, lichaamscellen). Een koe met hittestress verhoogt haar onderhoudsbehoefte en vermindert tegelijkertijd de opname van droge stof. De afname begint wanneer de omgevingstemperatuur 25°C bereikt. Voor elk punt THI boven de 72 wordt een afname van de drogestofopname van ongeveer 0,5 kg berekend. Het melkverlies kan daardoor zelfs oplopen tot 15% van de dagproductie. 

Hittestress schaadt ook de voortplanting prestaties, waardoor de bevruchting snelheid wordt verminderd. Een 3 jaar durend onderzoek op 4 boerderijen in Noord-Spanje (Garcia Ispierto, 2007) vond een afname van het bevruchtingspercentage van 35% in koude periodes tot 28% in warmere periodes. 

Al deze informatie doet ons denken dat thermische stress een probleem is dat moet worden aangepakt, zowel vanuit management- als vanuit voedings oogpunt, maar vooral vanuit structureel oogpunt. Om zo het welzijn van de koeien te garanderen en economische verliezen te minimaliseren. De meest effectieve strategieën om het probleem van hittestress te beheersen, zijn het gebruik van hulpmiddelen om de accumulatie van omgevingswarmte (schaduw) te verminderen en de installatie van ventilatiesystemen die, door de THI van de omgeving te bewaken, de lucht zowel in de rust als in de lucht kunnen verplaatsen ruimtes en in de voergang. Deze vorm van geforceerde ventilatie wordt automatisch geactiveerd bij gereduceerd vermogen met THI-waarden van 60, tot maximaal vermogen met THI-waarden van ongeveer 65 om een ​​luchtsnelheid van ongeveer 2-2,5 m/s te verkrijgen. Geforceerde ventilatie maakt het mogelijk om de snelheid van de lucht die de dieren bereikt te verhogen, waardoor de warmte-uitwisseling met de omgeving wordt bevorderd.

Conclusie

Onderzoek heeft ons al vele jaren verschillende wetenschappelijke bewijzen opgeleverd over hoeveel hittestress een probleem kan zijn voor het melkvee en hoe dit invloed heeft op hun productieve en reproductieve prestaties.Met de toepassing van adequate ventilatiesystemen is het mogelijk om het welzijn van de dieren te optimaliseren, zelfs in de heetste periodes van het jaar, waardoor verliezen worden geminimaliseerd en er meer rendement wordt verkregen.   

Terug naar het overzicht