Luchtverversing in uw ligboxenstal

In de ligboxenstal met groot luchtvolume zijn in de winter luchtverversingscijfers van 4-6 keer per uur nodig. In de zomer moet bovendien de lichaamswarmte van de dieren worden afgenomen. Daaruit ontstaan verversingscijfers van 60-100 keer per uur.

Een dergelijke eis kan alleen worden bereikt als de zijwanden van een ligboxen stal geopend en gesloten kunnen worden middels een ventilatie stalgordijn. De opening moet zo groot worden gekozen dat de koe naar binnenstromende wind wordt omringd. Alleen dan wordt extra hittestress voorkomen. Als basisgetal gelden voor de opening van een vrijstaand gebouw per kant 0.6 m² per koe, in de schaduw beschermd door andere hallen ca. 1 m² per koe. Daaruit ontstaat voor een ligboxenstal van zes rijen een goothoogte van 3.40 meter tot 5 meter met een opening van 2.70 meter tot 4 meter.

Frisse lucht staat buiten de stal gratis en onbeperkt ter beschikking. Daarmee is frisse lucht de meest gunstige absoluut noodzakelijke productiefactor voor alle nuttige landbouwdieren.

Neem contact met ons op