Be- en ontluchten van uw ligboxenstal

Be- en ontluchten van ligboxstallen

De afvoer van verbruikte lucht is net zo belangrijk als frisse lucht. Alleen de hoeveelheid lucht die de stal verlaat, kan ook weer opnieuw instromen. Door de effectieve ontluchting worden waterdamp en daarmee kiemen, schadelijke micro organismen, pollen, virussen, ammoniak, CO2, kooldioxide en methaangassen continu uit de stal afgevoerd.

Alleen in een stal die nagenoeg vrij is van schadelijke gassen is een koe in staat om topprestaties te leveren. In de zomer ontsnapt de verbruikte lucht hoofdzakelijk via de dwarsventilatie en stroomt daarbij door de open stalgordijnen van de van de wind afliggende zijde. De verwarmde lucht boven deze gootlijn, die zich dus in een driehoek van de dakschuinten verzameld, dient door de nok  te ontsnappen of te worden afgezogen.

In de herfst, winter en het voorjaar als de stalgordijnen verder zijn gesloten, vindt het grootste gedeelte van de ontluchting plaats via de nok.

Voor de juiste maat wordt een opening van 0.15 m2 per koe berekend, de vorm en de positie speelt hierbij echter een beslissende rol.

Met de licht- en ventilatienokken van Handelsonderneming Oostra zorgt u voor een goede be- en ontluchting, een goede ventilatie dus! Een ander voordeel is dat de licht- en ventilatienokken het daglicht doorlaat, want een tekort aan daglicht is erg ongezond voor uw vee en uwzelf. De hoeveelheid lichtopbrengst in uw stal kan per type nok worden aangepast.

Met de licht- en ventilatienokken van Handelsonderneming Oostra creëert u een  gezonde leefomgeving voor mens en dier!

Toepassingen: 

  • Melkveehouderijen
  • Kalverhouderijen
  • Varkenshouderijen
  • Pluimveehouderijen
  • Geiten- en schapenhouderijen
  • Paardenstallen en maneges 
  • Industrie

Neem contact met ons op